Služby Dluhové poradny

Služby Dluhové poradny

Refinancování

Jde o vyplacení a vypovězení nevýhodných úvěrů a půjček, případně vyplacení exekucí. Tato služba je určena klientům, kteří disponují majetkem, například automobilem nebo nemovitostí. V případě tohoto přeúvěrování se pohybuje úroková sazba velmi nízko a na měsíčních splátkách můžete ušetřit až 50%. Jde o takzvané mimosoudního oddlužení, při kterém Vám pomůže dluhová poradna efektivně se zbavit řady dluhů i vysokých a neúnosných splátek.

Reorganizace a restrukturalizace

Soudní restrukturalizace firmy spočívá ve změně kapitálové a nebo majetkové struktury. Umožňuje podnikateli reagovat na nové poměry na trhu a tím přežít. Firma, která se nachází v úpadku, se už nemůže restrukturalizovat mimosoudně. Nový insolvenční zákon jí ale umožňuje soudní reorganizaci, která je možná nejen u právnických osob ale i v případě podnikajících fyzických osob.

čtěte více: ..............>

Snížení splátek

Naše společnost při jednáních s Vašimi věřiteli navrhuje případné snížení Vašich splátek a nastavení nového splátkového kalendáře tak, aby pro Vás nebyl tolik stresující a dal se lépe dodržovat. V takovém případě může dojít k ponížení splátek a Vám tak zůstává více peněz v rodinném rozpočtu a naopak méně starostí či obav z případného splácení po termínech splatnosti.

Právní poradenství

Našim klientům poskytujeme ve spolupráci s právníky a advokáty možnost právního zastoupení při soudních sporech s věřiteli u obecných i rozhodčích soudů. Provádíme také analýzu úvěrových smluv a další právní poradenství.

Soudní oddlužení

Soudní oddlužení je stále častěji vyhledávaný způsob oddlužení klienta. Je to poměrně složitý administrativní proces, při kterém dluhová poradna klienta zastupuje v jednání s jeho insolvenčním správcem o možnosti schválení soudního oddlužení. Při soudním oddlužení nakonec klientovi odpadá až 70% veškerých závazků. To ale pod podmínkou, že bude 5 let řádně splácet veškeré finanční závazky poměrně podle jejich výše.

Mimosoudní oddlužení

Jedná se o postup, při kterém dluhová poradna jedná s věřiteli bez účasti soudů a snaží se pro klienta domluvit nové výhodnější podmínky pro řádné plnění jeho závazků vůči věřiteli.
Do jednání nevstupují žádné orgány státní správy ani insolvenční správce, proto je oproti soudnímu oddlužení administrativně i procesně mnohem jednodušší. K typickým příkladům patří např. navržení nových splátkových kalendářů, snížení nebo oddálení splátek, odpuštění úroků z prodlení, smluvních pokut apod. Klientovi se tak přímo snižuje celková zadluženost i měsíční výdaje spojené se správou jeho dluhu.

Jednaní s věřiteli

Dluhová poradna zastupuje na základě plné moci klienta při jednání s věřiteli. V rámci mimosoudního oddlužení se pro klienta snažíme získat nové, výhodnější podmínky pro plnění jeho závazků.

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli insolvence je krajní a poslední řešení Vaší situace. Naše dluhová poradna se k němu uchyluje, jen pokud nelze problém řešit jinými způsoby mimosoudního oddlužení. Vždy preferujeme dohodu s věřiteli a snažíme se oddlužit naše klienty co nejschůdnější cestou.

Dluhová poradna   telefon: 774 222 225 a 776 002 255   info@dluhovaporadna.com

login
genet:0.105